Predstavljene informacione tehnologije za razvoj službeničkog sistema (VIDEO)

Predstavljene informacione tehnologije za razvoj službeničkog sistema (VIDEO)

SARAJEVO, 8. oktobra (FENA) – Primjena informacionih tehnologija u procesima zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima i razvoju službeničkog sistema, predstavljena je na informativnoj konferenciji koju je danas u Sarajevu organizirala Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

– Korištenjem informacionih tehnologija doći ćemo do konačnog broja uposlenih u svim organima Federacije BiH. Agencija pruža usluge za 368 organa koji su u sistemu državne službe. Nadam se da ćemo sa boljom koordinacijom sa kantonalnim vlastima uspjeti da ovaj projekt privedemo kraju – izjavio je direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić.

Konferencija je održana u okviru projekta “Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta”, a u saradnji sa konzorcijem implementatora projekta.

Specifična svrha projekta je osigurati efikasnije, modernije i pravovremeno upravljanje ljudskim potencijalima u organima državne službe Federacije BiH.

– Rezultat projekta trebao bi da bude kvalitetno uspostavljena baza podataka kroz informacioni sistem i razmjena informacija između različitih nivoa vlasti. Cilj je da se unaprijedi kadrovska politika u institucijama, upravljanje radnim mjestima, odnosno optimizacija javne uprave – rekao je državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.

Dodao je da evropske integracije zahtijevaju da se napravi uprava u FBiH i cijeloj državi koja će zadovoljiti potrebe građana i privrednih subjekata, odnosno uprava koja će za manje novca pružiti efikasnije i kvalitetnije usluge.

U okviru navedenog projekta izradit će se više softverskih modula za upravljanje ljudskim potencijalima s osnovnim komponentama sistema kao što su: registar ljudskih resursa, zapošljavanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Projekt je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Implementator za FBiH je Infodom d.o.o. Sarajevo.

Pogledajte http://fena.ba/video/3491

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/15FxXZ-CeTd5GTKjZTTeVz7ECG6zg8nVP?usp=sharing