Predstavljeno pet novih smjernica za unapređenje sistema sigurnosti namirnica

Predstavljeno pet novih smjernica za unapređenje sistema sigurnosti namirnica

SARAJEVO, 22. februara (FENA) – Agencija za sigurnost hrane BiH, USAID/Sweden FARMA II projekt i Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH) danas su u Sarajevu predstavili pet novih smjernica i uputstava koje se odnose na poljoprivredni sektor u BiH.   

Radi se o dokumentima koji se tiču higijene procesa i higijenskih praksi u sektoru peradarstva, ispitivanja kvalitete meda, kontrole pesticida i kontrole prehrambenih aditiva. Namijenjeni su nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u BiH i subjektima u poslovanju sa hranom. 

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić je kazao da se i na ovaj način doprinosi sigurnijem sistemu u lancu kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica. U proteklom periodu, kako je dodao, dosta njihovih aktivnosti se odnosilo upravo na pripremu novog zakonodavnog okvira posebno u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o mikrobiološkim kreterijima koje su bile jedan od uslova u vezi izvoza mesa peradi iz BiH u EU. Također su organizovane i serije treninga za inspekcijske službe u BiH, kao i za subjekte u poslovanju sa hranom o procedurama implementacije novog zakonodavnog okvira.  

 –  Treba istaći da sada sistem sigurnosti hrane ne funkcioniše više na način  kontrole finalnih proizvoda, već kontrole cjelokupnog procesa proizvodnje hrane, da bi se određene devijacije, ukoliko se uoče, mogle na vrijeme prevenirati i ukloniti – kazao je Hajrić.    

 Ovi standardi, po riječima šefa Odjela za ekonomski razvoj pri Misiji USAID-a u BiH Andrewa Boegela, dolaze u savršeno vrijeme s obzirom na to da je BiH nedavno dobila odobrenje  za izvoz pilećeg mesa u EU. Naglasio je da će uputstva i smjernice doprinijeti jačanju povjerenja potrošača na bh. i tržištu EU.

 – Četiri od pet smjernica, odnosno dokumenata, rezultat su zajedničke podrške USAID-a i Vlade Švedske. Dva dokumenta su u vezi sa izvozom pilećeg mesa što je aktuelna tema, a ostala dva su vezana za proizvodnju meda i za kontrolu pesicida u hrani. U konačnici, ono što je ključno za ove smjernice jeste da korisnici, odnosno potrošači na bh. tržištu znaju da je njihova hrana sigurna – izjavio je Boegel dodajući da je peta smjernica, koja se odnosi na kontrolu prehrambenih aditiva, nastala kao rezultat partnerstva između Češke razvojne agencije i Agencije za sigurnost hrane BiH.

Sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju u VTKBiH Tijana Muhamedagić je kazala da će ove smjernice pored  unapređenja sistema sigurnosti namirnica, unaprijediti i poslovanje bh. kompanija, a posebno izvoznika.