Pupić: Projekt zapošljavanja medicinara u SR Njemačkoj i dalje aktuelan

Pupić: Projekt zapošljavanja medicinara u SR Njemačkoj i dalje aktuelan

SARAJEVO, 6. decembra (FENA) – Agencija za rad i zapošljavanje BiH ima saradnju sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke vezano za projekte zapošljavanja medicinara u SR Njemačkoj, te u cilju jačanje bilateralne saradnje.

– U periodu 2020-2022 realizirali smo i projekt Obrti nude budućnost, koji se odnosio na mogućnost sticanja znanja i vještina, te priznavanja diploma za tri grupe zanimanja (elektrotehnička struka, metalska struka, te instalateri za grijanje i klimatizaciju), te je ukupno 39 osoba iz BiH iskoristilo ovu mogućnost, naučilo njemački jezik i otišlo na rad u Njemačku u trajanju od godinu dana – izjavio je za Fenu stručni saradnik za informisanje Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.

Dodao je da je projekt zapošljavanja medicinskih radnika sa završenom srednjom medicinskom školom iz BiH u SR Njemačku još aktuelan. Tokom perioda pandemije 2020. i 2021. godine interes naših građana za taj program je bio malo smanjen, dok se ove godine bilježi povećanje u odnosu na prošle dvije godine.

Taj program se i dalje dijeli na dva dijela – Triple Win gdje poslodavca za kandidate traži njemački GIZ u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke, te program zapošljavanja kod poznatog poslodavca gdje kandidati sami traže poslodavca.

Uslovi su i dalje završena četvorogodišnja medicinska škola opšteg smjera ili smjera pedijatrijske njege, položen stručni ispit u BiH i znanje njemačkog jezika na minimum B1 nivou, prema evropskom referentnom okviru za jezike.

– Interes poslodavaca za zapošljavanjem navedenog kadra je još uvijek velik. Broj posredovanja za ovaj program, odnosno izdatih radnih dozvola u 2021. godini iznosio je 487 (od toga Triple Win 92), dok je ove godine zaključno sa 1. decembrom taj broj bio 542 ( Triple Win 94) – dodao je Pupić.

Bosnu i Hercegovinu je tokom protekle decenije napustio veliki broj građana kako zbog opšte situacije, tako i zbog visoke stope nezaposlenosti i lošeg ekonomskog stanja. U SR Njemačkoj, kojoj je hitno potrebna stručna radna snaga, nedavno je objavljeno da žele olakšati dolazak kvalificiranih stranih radnika.

Pupić je dodao da se podaci kojima raspolaže Agencija za rad i zapošljavanje BiH odnose samo na posredovanja koje oni rade.

– Mi trenutno nemamo procjenu koliko ljudi godišnje odlazi na rad u Njemačku jer te osobe nemaju nikakvu obavezu da svoj odlazak bilo gdje evidentiraju. Shodno tome ne možemo dati procjenu da li će neki novi pristup uvozu radne snage u SR Njemačku rezultirati većim brojem odlazaka iz BiH, kao ni koji profili radnika će biti zainteresirani za odlazak – izjavio je Pupić.

Iako nema preciznih zvaničnih podataka o broju građana BiH koji su napustili domovinu i otišli da žive i rade u drugim državama, Unija za održivi povratak i integracije BiH provela je istraživanje te došla do podataka koji pokazuju da je BiH tokom proteklih desetak godina napustilo nekoliko stotina hiljada ljudi.