UIOBiH od 15.maja u pojačanoj kontroli ugostiteljskih obveznika

UIOBiH od 15.maja u pojačanoj kontroli ugostiteljskih obveznika

BANJA LUKA, 5.maja (FENA) – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u Bosni i Hercegovini će od 15. maja  krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH.

Pozvali su sve poreske obveznike koji se bave pružanjem usluga hrane i pića da još jednom sami prekontrolišu svoje prethodno predane PDV prijave i da li su prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu.

– Ukoliko otkriju neke greške pozivamo ih da sami podnesu izmijenjene PDV prijave kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola – naveli su iz UIO.

Razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH su analize koje je uradila UIO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti.

-Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH posmatrajući sa aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnosti. U sistemu PDV-a u BiH su ukupno 2.134 registrovana poreska obveznika iz oblasti 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64 posto od ukupnog broja registrovanih poreskih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini – ističu iz UIO.

Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nisko učešće u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57 posto.

Takođe, stavljanjem u odnos broja registrovanih obveznika za PDV i prijavljenog prometa dobija se izrazito negativan koeficijent korelacije koji, navode iz UIO, determiniše najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti.

Provedene analize, podaci trećih strana, istorijski podaci, saznanja iz eksternih izvora, kao i emprijska građa drugih poreskih administracija ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prevara. Rizici koji se ističu u ovom području su: izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno učešće gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda itd.

UIO stoji na raspolaganju svim obveznicima, pa tako i onim koji se bave ugostitetljstvom, za bilo kakvo objašnjenje ukoliko nisu sigurni kako da pravilno popune svoje nove ili izmijenjene prijave. Za svaku informaciju mogu se obratiti UIO putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182.