Vlada KS: Unaprijediti upravaljanje građevinskim otpadom

Vlada KS: Unaprijediti upravaljanje građevinskim otpadom

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – Vlada Kantona Sarajevo je, uz usvajanje Izvještaja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša o aktivnostima na identifikaciji proizvođača i načina upravljanja građevinskim otpadom, a s  ciljem sistemskog rješavanja problema upravljanja građevinskim otpadom,  zatražila od Federalnog ministarstva  okoliša i turizma  urgentno donošenje Pravilnika o upravljanju građevinskim otpadom u Federaciji BiH.

Također, od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražene su izmjene i dopune Zakona o građevinskim proizvodima, u smislu  ponovnog korištenja recikliranog otpada kao građevinskog proizvoda određenih svojstava, uz propisivanje kvaliteta i postupaka ispitivanja takvih građevinskih materijala.

Kantonalnim planom zaštite okoliša (KEAP)  kao i Planom upravljanja otpadom KS utvrđen je nedostatak zakonske regulative za upravljanje građevinskim otpadom, nedostatak infrastrukture za zbrinjavanje građevinskog otpada, kao i nepostojanje adekvatne evidencije o ukupnim količinama građevinskog otpada.

Odlaganje građevinskog otpada uglavnom se trenutno vrši na deponiji Smiljevići, koja može primiti samo ograničene količine ovog otpada, te se građevinski otpad odlaže i na slobodne površine na području KS, pri čemu nastaju divlje deponije.

Kako bi se krenulo u prevazilaženje ovakve situacije, preduzeće “Rad” je zaduženo da  okonča sve aktivnosti koje su preduslov za otpočinjanje rada  deponije inertnog materijala i postrojenja za reciklažu građevinskog otpada u okviru RCUO Smiljevići najkasnije do 30.09.2019.godine.

Upravljanje ovom vrstom otpada zbog zakonske neuređenosti nije problem samo Kantona Sarajevo, nego i ostalih područja, a za posljedicu ima odlaganje materijala koji je iskoristiv ako se reciklira za različite svrhe, a prouzrokuje i nepotrebno trošenje prirodnih resursa poput kamena, pijeska, drveta. Reciklažom i ponovnom upotrebom ovog materijala bi se postigli višestuki i okolišni i ekonomski efekti.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo će, u saradnji sa općinama, urgentno završiti izradu Registra lokacija za odlaganje zemlje iz iskopa, kako bi iste bile unesene u prostorno-plansku dokumentaciju, koja je u pripremi, a od  urbanističko-građevinska i ekološka inspekcije je zatražen intenzivan  nadzor nad proizvođačima građevinskog otpada, u svrhu sprečavanja nelegalnog odlaganja i stvaranja divljih deponija na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS.