VTKBiH – Novi web portal s informacijama o ‘zelenoj’ ekonomiji, sadržaji u vezi ‘zelene’ tranzicije

VTKBiH – Novi web portal s informacijama o ‘zelenoj’ ekonomiji, sadržaji u vezi ‘zelene’ tranzicije

SARAJEVO, 14. novembra (FENA) – Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u sklopu Green Recovery komponente COVID-19 Investment Response projekta izradila web portal sa sadržajem vezanim za zelenu tranziciju evropske i bh. privrede https://zelenaekonomija.komorabih.ba/.

Na web stranici su dostupni aktuelni projekti i javni pozivi za učešće u projektima u BiH, informacije o najnovijim trendovima u Evropi, publikacije o zelenoj tranziciju Evrope i BiH, legislativni okvir iz segmenta zelene tranzicije i drugo.

Potreba za novim cirkularnim načinima poslovanja i zelenim proizvodnim procesima je sve češće prisutna u praksi bh. kompanija.

VTKBiH se još od potpisivanja Sofijske deklaracije u novembru 2020, koju je potpisala i Bosna i Hercegovina, u okviru inicijative Berlinskog procesa, aktivno uključila u procese tranzicije bh. privrede prepoznajući potencijal zelenih lanaca vrijednosti u smislu stvaranja novih kompetencija, jačanja konkurentnosti izvoznog potencijala, maksimalnog korištenja unutarnjih resursa, redukcije otpada, očuvanja životne sredine i naravno kreiranja novih radnih mjesta.

Potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za zapadni Balkan, zemlje regiona obavezale su se na niz konkretnih akcija, uključujući uvođenje takse na emisije ugljen-dioksida i tržišnih modela za podsticanje obnovljivih izvora energije, kao i postupno ukidanje subvencija za ugalj.

Ugovorne strane su se, takođe, dogovorile da svoje zakone usklade sa klimatskim zakonom EU, kada ga Unija usvoji.

Ugovorne strane Energetske zajednice – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, obavezale su se da će zajedno sa EU raditi na cilju da do 2050. godine Evropa bude klimatski-neutralan kontinent.

U Sofijskoj deklaraciji se navodi da su se zemlje regiona dogovorile da Regionalno vijeće za saradnju (eng. Regional Cooperation Council – RCC) koordinira pripremu akcionog plana za sprovođenje deklaracije.

Ugovorne strane Energetske zajednice su se obavezale da će sprovesti mjere u pet oblasti: klima, energija i mobilnost, cirkularna (kružna) ekonomija, sprječavanje zagađenja, održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane, te biodiverzitet.

Funkcionalan legislativni okvir Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti je preduslov za provođenje sistema cirkularne ekonomije, što je i prepoznato u zaključcima brojnih sastanaka komorskih asocijacija privrednika, okruglih stolova i konferencija. Kontinuirana edukacija privrednika u oblasti cirkularne ekonomije je važan preduslov za postizanje ciljeva zbog čega VTK BiH već godinama predstavlja mjesto susreta takvih događaja, navode iz te komore.

Green Recovery je komponenta Covid-19 Investment Response projekta koju finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Green Recovery za cilj ima adresiranje sve većeg pritiska koji zelena tranzicija predstavlja za sve relevantne aktere u BiH, uključujući mala i srednja preduzeća, aktere na mezo-nivou (mezo nivo obuhvata ciljne politike i programe za jačanje konkurentnosti preduzeća, odnosno programe čija je namjena unapređenje mikro nivoa) i predstavnike vlasti.