Europska središnja banka zadržava kamate nepromijenjenim

Europska središnja banka zadržava kamate nepromijenjenim

FRANKFURT, 13. ožujka (FENA) – Europska središnja banka (ECB) odlučila je zadržati referentne kamatne stope na nepromijenjenoj razini, iznenadivši tržišta, koja su očekivala smanjenje stope zbog aktualne pandemije koronavirusa.

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja zadržana je na nula posto, kamata na prekonoćne pozajmice je ostala 0,25 posto, a na depozite položene kod ECB-a i dalje iznosi -0,5 posto.

Negativna referentna kamata od 0,5 posto ima za cilj potaknuti banke da pozajmljuju novac klijentima, a ne da ga deponiraju kod središnje banke.

Istovremeno, središnja banka eurozone je najavila mjere podrške bankarskom kreditiranju i proširila program otkupa obveznica za 120 milijardi eura.

ECB je osigurao dodatna sredstva za dugoročne, jeftine kredite bankama, kako bi im osigurala potrebnu likvidnost.

U priopćenju ECB-a se navodi da će se europske banke moći zaduživati po kamatnoj stopi od minus 0,75 posto, što bi ih trebalo potaknuti da pozajmljuju novac od središnje banke, kako bi povećale kreditiranje tvrtki i građana.

Stručnjaci ocjenjuju ovo kao “moćan potez ECB-a, koja plaća bankama da se zadužuju kod nje i ohrabruje ih istovremeno da one plaćaju kompanijama da uzimaju kredite”.

Akteri na financijskim tržištima očekivali su smanjenje ključne kamate za 10 baznih poena, radi poticanja gospodarstva eurozone uslijed strahovanja da bi regiju uskoro mogla zahvatiti recesija.

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde izjavila je na konferenciji za novinare da je “širenje virusa COVID-19 zadalo velik udarac perspektivi rasta globalne ekonomije i ekonomije eurozone i da je povećalo volatilnost na tržištima” te da vlade trebaju pripremiti ambiciozne fiskalne odgovore kako bi suzbile posljedice pandemije, prenosi Al Jazeera.

– Čak i ako je epidemija privremene prirode, ona će imati znatan utjecaj na ekonomsku aktivnost. Vlade i sve druge institucije pozivaju se da poduzmu pravovremene i ciljane akcije kako bi otklonite ovu prijetnju javnom zdravlju, obuzdale širenje koronavirusa i ublažile ekonomske posljedice – rekla je Lagarde.

Dodala je da je naročito potreban ambiciozan i koordiniran odgovor fiskalne politike radi podrške poduzećima i radnicima koje je ova zdravstvena kriza izložila riziku.