Prosječna neto plaća u RS u oktobru 964 KM

Prosječna neto plaća u RS u oktobru 964 KM

SARAJEVO, 23. novembra (FENA) – Prosječna mjesečna plaća nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2020. iznosila je 964 KM, dok je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 1.494 KM.

Prosječna plaća nakon oporezivanja isplaćena u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je veća za 5,9 posto, a realno za osam posto, dok je u odnosu na septembar 2020. nominalno manja za 0,1 posto, a realno za 1,1 posto.

Posmatrano po područjima, u oktobru 2020. najviša prosječna plaća nakon oporezivanja isplaćena je u području Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosila je 1.451 KM, a najniža u području Građevinarstvo, 664 KM.

U oktobru 2020. u odnosu na oktobar 2019. sva područja su ostvarila nominalni rast plaće nakon oporezivanja, a najveći rast zabilježen je u područjima Umjetnost, zabava i rekreacija 14,8 posto, Obrazovanje 9,8 posto i Saobraćaj i skladištenje 8,4 posto.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su niže za 1,9 posto, dok su u odnosu na septembar 2020. godine u prosjeku više za jedan posto.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u pet, niže cijene, također, u pet, dok su cijene u dva odjeljka ostale nepromijenjene.

Najveći godišnji rast cijena u oktobru 2020. zabilježen je u odjeljku Alkoholna pića i duhan 3,4 posto, usljed viših cijena u grupi Duhan od 3,9 posto i Pivo od 3,1 posto, zatim u odjeljku Rekreacija i kultura 1,2 posto, usljed viših cijena u grupi Novine i časopisi od sedam posto i Veća trajna dobra za unutrašnju i vanjsku rekreaciju od 6,7 posto, potom u odjeljku Zdravstvo 0,5 posto, usljed viših cijena u grupi Ostali medicinski proizvodi od 3,5 posto.

Više cijene od 0,4 posto zabilježene su u odjeljku Komunikacije zbog povećanja telekomunikacionih usluga, dok je povećanje od 0,2 posto zabilježeno u odjeljku Ostala dobra i usluge.

U odjeljku Hrana i bezalkoholna pića i Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.

Najveći pad cijena na godišnjem nivou u oktobru 2020. zabilježen je u odjeljku Prijevoz 11,5 posto zbog nižih cijena u grupi Goriva i maziva od 19,8 posto, zatim u odjeljku Odjeća i obuća 9,6 posto, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, potom u odjeljku Namještaj i pokućstvo 1,6 posto, zbog nižih cijena u grupama Tepisi i druge podne obloge od 4,7 posto i Tekstil za domaćinstvo od 4,1 posto. Niže cijene od 0,2 posto zabilježene su u odjeljku Stanovanje, dok je sniženje od 0,1 posto zabilježeno u odjeljku Restorani i hoteli.

Desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru 2020. u poređenju sa septembrom 2020. veća je za 1,6 posto. U istom periodu u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija ostvaren je rast od 15,1 posto, u području Vađenje ruda i kamena rast od 2,6 posto i u području Prerađivačka industrija rast od 0,6 posto.

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u oktobru 2020. u poređenju sa oktobrom 2019. veća je za 0,1 posto. U istom periodu u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija ostvaren je rast od 15,2 posto, u području Vađenje ruda i kamena rast od 4,4 posto, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 4,3 posto.

Broj zaposlenih u industriji u oktobru 2020. u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2019. manji je za dva posto, u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 2,6 posto, dok je u odnosu na septembar 2020. veći za 0,4 posto.Broj zaposlenih u industriji u periodu od januara do oktobra 2020., u odnosu na isti period prošle godine, manji je za 1,2 posto.

U istom periodu u području Prerađivačka industrija ostvaren je rast od 0,4 posto, dok je u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 5,7 posto i u području Vađenje ruda i kamena pad od 8,8 posto.

U periodu od januara do oktobra 2020. ostvaren je izvoz od 2,77 milijardi KM, što je za 8,7 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz je, u istom periodu, iznosio 3,67 milijardi KM, što je za 7,8 posto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom u tom periodu iznosila je 75,4 posto.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom, u periodu od januara do oktobra 2020., najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti 404 miliona KM, odnosno 14,6 posto, i u Italiju 383 miliona KM, odnosno 13,8 posto ukupno ostvarenog izvoza.

U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti 702 miliona KM, odnosno 19,1 posto i iz Italije, u vrijednosti 521 milion KM, odnosno 14,2 posto od ukupno ostvarenog uvoza.

Posmatrano po grupama proizvoda najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 215 miliona KM, što iznosi 7,7 posto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju lijekovi, sa ukupnom vrijednošću 162 miliona KM, što iznosi 4,4 posto od ukupnog uvoza, objavio je Republički zavod za statistiku RS.