U RS prosječna plata u januaru 1.042 KM, pokrivenost uvoza izvozom 94,6 posto

U RS prosječna plata u januaru 1.042 KM, pokrivenost uvoza izvozom 94,6 posto

SARAJEVO, 22. februara (FENA) – Prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u januaru 2022. godine iznosila je 1.042 KM i ponovo je najviša do sada kada se posmatra prosječna plata nakon oporezivanja po mjesecima, saopćeno je iz Republičkog zavoda za statistiku RS.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u januaru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša  za 8,3 posto, dok je u odnosu na decembar 2021. nominalno viša za 0,4 posto. Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 1.591 KM.

Posmatrano po područjima, u januaru 2022. godine najviša prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena je u području Informacije i komunikacije i iznosila je 1. 521 KM, a najniža prosječna plata nakon oporezivanja u januaru 2022. isplaćena je u području Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, 728 KM.

U januaru 2022. godine RS  je ostvarila izvoz u vrijednosti  372 miliona KM, što je 42,6 posto više nego u januaru 2021, te uvoz u vrijednosti  394 miliona KM, što je za 40,1 posto više nego u januaru 2021, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom u iznosio 94,6 posto.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom, u januaru 2022. godine, najviše se izvozilo u Srbiju i to u vrijednosti  69 miliona KM, odnosno 18,6 posto i u Hrvatsku 55 miliona KM, odnosno 14,6 posto od ukupno ostvarenog izvoza. U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti  61 milion KM, odnosno 15,5 posto i iz Italije, u vrijednosti  60 miliona KM, odnosno 15,3 posto od ukupno ostvarenog uvoza.