FUZIP donio plan službenih kontrola farmi goveda, ovaca, koza i drugog u FBiH za 2024.

FUZIP donio plan službenih kontrola farmi goveda, ovaca, koza i drugog u FBiH za 2024.

SARAJEVO, 30. novembra (FENA) – Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je operativni Plan službenih kontrola farmi/imanja goveda, ovaca, koza i drugog u FBiH za 2024., s ciljem osiguravanja nepristrasnosti, kvalitetnog provođenja i dosljednosti službenih kontrola koje provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih propisa utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina.

Plan će biti provođen u periodu od januara do decembra 2024., prema razrađenoj mjesečnoj dinamici po kantonima i gradovima. Kantonalna tijela koja provode plan dužna su Federalnom veterinarskom inspektoratu dostavljati kvartalni izvještaj o obavljenim kontrolama, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će sve izvještaje objediniti i dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uredu za veterinarstvo BiH i Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan je izrađen na osnovu metodologije propisane Uputstvom o metodologiji određivanja minimalne učestalosti službenih veterinarskih kontrola na farmama goveda, ovaca i koza, a za njegovo provođenje su nadležne veterinarske inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove, te kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Bosanskopodrinjskog, Zapadno-hercegovačkog, Kantona Sarajevo i Kantona 10, kao i veterinarske inspekcije pri ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjebosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Za izradu Plana su korišteni službeni podaci o farmama iz Državne baze podataka pri Uredu za veterinarstvo BiH, a za odabir farmi koje će biti predmetom kontrole će se dodatno koristiti i podaci s kojima raspolažu nadležna tijela, a koji se odnose na realizaciju godišnje naredbe, pojavu bolesti, poticaje, držanje drugih vrsta životinja, uklanjane nusproizvoda, veterinarsku zaštitu okoliša, i slično, saopćeno je iz FUZIP-a.