RS dužna 5,1 milijardu KM, lani plaćeno 854 miliona po osnovu kredita

RS dužna 5,1 milijardu KM, lani plaćeno 854 miliona po osnovu kredita

BANJA LUKA, 5. septembra (FENA) – Ukupni duga Republike Srpske (RS) na kraju prošle godine iznosio je pet milijardi i 178,5 miliona KM, podaci su entitetske vlade.

Spoljno zaduženje tog bh.entiteta je tri milijarde i 363,13 miliona KM, od čega je dug RS dvije milijarde i 118,10 miliona KM, jedinice lokalne samouprave uzele su kredite u iznosu od 115,44 miliona KM, a dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke (IRB) RS je milijarda i 129,59 miliona KM.

Unutrašnji dug RS je milijardu i 815,37 miliona KM, od čega 298,25 miliona KM zaduženje općina i gradova, a fondova socijalne sigurnosti 178,87 miliona KM, navodi se u informaciji o dugu RS-a u prošloj godini, koja će biti razmatrana na narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a.

Na kraju prošle godine, ukupan dug RS koji podliježe zakonskom ograničenju iznosio je pet milijardi i 121,07 miliona KM, tj. 48,34 posto BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi tri milijarde i 991,48 miliona KM, tj. 37,68 posto BDP-a.

U 2018. godini je, po osnovu zaduženja RS i indirektnog zaduženja, stvoreno obaveza u ukupnom iznosu od 748,10 miliona KM, i to: spoljni krediti 648,10 miliona KM (i to 435,61 milion KM po osnovu instrumenata za finansiranje budžetske potrošnje, tj. kredita Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, te emisije obveznica Republike Srpske na međunarodnom tržištu, a 212,49 miliona KM5 po osnovu investicionih projekata), a od čega se na obaveze jedinica lokalne samouprave, te javnih preduzeća i IRB-a, tj. indirektni spoljni dug, odnosi 99,47 miliona KM.

Unutrašnjeg zaduženja bilo je 100 miliona KM, putem emisije dugoročnih obveznica. U izvještaju se napominje da, ukoliko se doda iznos od 20 miliona KM, po osnovu trezorskih zapisa koji su emitovani i imaju dospijeće u istoj godini, ukupan iznos unutrašnjeg zaduženja (bruto princip) iznosi 120 miliona KM.

Po osnovu servisa duga RS i indirektnog duga u 2018. godini je iz Budžeta plaćeno 854,49 miliona KM.

RS najveće obaveze ima prema Svjetskoj banci (WB IDA, WB IBRD) u iznosu od 1.037,33 miliona KM, Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 1.007,63 miliona KM, na euroobveznice se odnosi 328,58 miliona KM…