Babić: Tražimo dosljednu primjenu Zakona o duhanu

Babić: Tražimo dosljednu primjenu Zakona o duhanu

SARAJEVO, 25. oktobra (FENA) – Grupacija proizvođača i prerađivača duhana Privredne komore Federacije BiH razmatrala je danas aktuelnu problematiku vezanu za proizvodnju sirovog duhana, s osvrtom na kontrolu od Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Direktor firme „Duhan“ d.d za proizvodnju i obradu duhana Gradačac Ignjo Babić je prije sastanka kazao novinarima da se tu umnogome radi o izmišljenim stvarima “kako bi se stvorila dodatna obaveza poreza na dodanu vrijednost organizatorima proizvodnje”.

– Došli smo u situaciju da moramo reagirati, da iznesemo svoje mišljenje da to što nam radi Uprava, odnosno postupajući inspektori, praktično vodi uništenju jedne djelatnosti u BiH, kompletno primarne proizvodnje i obrade duhana. To praktično vodi uništenju primarne proizvodnje – smatra Babić.

Istaknuo je da ne ulaze u konfrontaciju s Upravom za indirektno oporezivanje, nego traže dosljednu primjenu zakonskih odredbi, prije svega Zakona o duhanu, koji je u potpunosti uredio ovu oblast, primarnu proizvodnju i obradu duhana.

– Tražimo bar minimum poštovanja i uvažavanja struke od strane Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno postupajućih inspektora, jer to izmišljanje osnovica i utvrđivanje dodatnih obaveza PDV-a je isključivo na bazi indicija, mišljenja, nekih stavova i instrukcija inspektora ili njihovih nadležnih, a nama su stvorene obaveze isključivo mimo zakonskog osnova, odnosno mimo Zakona o duhanu. U suštini, radi se o izmišljanju osnova za dodatni obračun poreza na dodanu vrijednost – ustvrdio je Babić.

Po njegovim riječima, bez obzira na to što je zakon jasan, nedvosmislen, „sad svaki postupajući inspektor može svojim mišljenjem da nam stvara dodatne obaveze, bez obzira što je to jasno uređeno zakonom“.

Problem je, smatra on, samovolja inspektora, zato što se ne pridržavaju zakonske regulative.

Napomenuo je da je proizvodnja duhana oblast koja je uređena posebnim propisom, Zakonom o duhanu, i precizno su navedene sve radnje koje organizator proizvodnje u organizaciji proizvodnje sirovog duhana sa kooperantima mora poduzimati po zakonu, od ugovaranja, procjene, otkupa…

– Uprava, odnosno inspektori, dozvoljavaju sebi tu slobodu da tumače odredbe Zakona, odnosno pojedine članove kada je u pitanju ugovaranje proizvodnje, procjena otkupa, otkup, obrada, onako kako oni misle da je to, ne uvažavajući više od 120 godina iskustva struke – naveo je Babić.

Kaže da je na prijedlog struke urađen Zakon o duhanu i da se svi organizatori pridržavaju tog zakona.

Direktorica Sektora poljoprivrede i trgovine u Privrednoj komori FBiH Erina Lasić je kazala novinarima da će Komora učiniti sve da dođe do sporazumnog rješenja između proizvođača i prerađivača i institucija vlasti na obostrano zadovoljstvo, a sve u cilju zaustavljanja iseljavanja stanovništva sa prostora BiH.

– Ako im se onemogući kvalitetan život i rad, uz određenu i normalnu cijenu proizvodnje, ljudi će potražiti negdje bolji kruh – kazala je Lasić.